Instalacje telekomunikacyjne.Instalacje teletechniczne.Alarmy.Systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB) Systemy alarmowe (SSWiN Systemy tv dozorowej (CCTV) Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
Katalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Instalacje telekomunikacyjne (w tym instalacje antenowe) i domofonowe-podstawy prawne projektowania,projektant,nadzory,inspektor nadzoru,kierownik robót

Instalacje telekomunikacyjne-przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz.690 z późn. zm.) w art 56. narzuca obowiązek, aby budynki wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wyposażone były w instalacje telekomunikacyjne (przyp. aut. w tym radiowo-telewizyjne), a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Dotychczasowe przepisy uwzględniały jedynie konieczność przystosowania budynku do wyposażenia w instalację telekomunikacyjną.
Wprowadzane przepisy zobowiązują inwestorów do należytego przygotowania budynków do potrzeb związanych z dostępem do sieci telekomunikacyjnych, tj. do zapewnienia instalacji wewnątrzbudynkowych i przyłączy telekomunikacyjnych umożliwiających podłączenie sieci telefonicznych, radia, telewizji i dostępu szerokopasmowego do Internetu.
Wyjaśnienia wymaga przypis autora dotyczący instalacji radiowo-telewizyjnej zaliczonej do instalacji telekomunikacyjnych. Jakkolwiek dla osób z branży nie ulega żadnej wątpliwości, iż instalacje radiowo-telewizyjne oraz instalacje telewizji przemysłowej są instalacjami telekomunikacyjnymi to kwestia ta w środowisku budowlanym budzi nadal wątpliwości.
Aby podkreślić fakt, iż instalacja antenowa jest instalacją telekomunikacyjną w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury był właśnie taki zapis.
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapisu tego już nie ma.
Tłumaczyć to można tylko tym, że fakt, iż instalacja radiowo-telewizyjna jest instalacją telekomunikacyjną jest oczywisty i nie wymaga już specjalnego podkreślenia.


Do 31 lipca 2012 roku ustalony został termin wyłączenia nadawania analogowego telewizji naziemnej. W związku z tym w Ministerstwie Infrastruktury powstał Instalacje telekomunikacyjne (w tym instalacje antenowe)Projekt strategi cyfryzacji nadawania sygnału telewizyjnego PROJEKT STRATEGII CYFRYZACJI NADAWANIA SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO